เต็นท์สุดหรูในประเทศไทย

เต็นท์ซาฟารีและบ้านพักสุดหรู

เริ่มธุรกิจแกลมปิ ้งของคุณในเอเชียเลยตอนนี
ซื ้อเต็นท์แกลมปิ ้งเพื่อลงทุนในตลาดที่ก าลังเติบโตและมีศักยภาพสูง

แกลมปิ ้งก าลังเป็ นที่นิยมในเอเชีย เทรนด์แคมป์ ปิ ้งสุดหรูหรือที่เรียกว่า แกลมปิ ้ง มีมาสักระยะหนึ่งแล้วและผู้คนต่างเริ่มคุ้นเคย
กับประสบการณ์การตั ้งแคมป์ อย่างมีสไตล์ในเต็นท์แกลมปิ ้งสุดหรูมากขึ ้น คุณสามารถหารีสอร์ทแคมป์ ปิ ้งสุดหรูได้แล้วใน
ประเทศไทยและกัมพูชาและตอนนี ้เราก าลังมองเห็นโอกาสในเวียดนาม


Company profile

The Luxury Tent Thailand

ในปัจจุบัน บริษัท The Luxury Tent Thailand กำลังมุ่งมั่นอยู่กับการพัฒนาด้านการตลาดสำหรับ YALA Canvas & Lodges
นอกจากนี้ยังดำเนินการโดยผู้มีประสบการณ์ด้านการประกอบธุจกิจการท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 
สำหรับตลาดยุโรป โดย คุณโดมินิโค( Domenico ) ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประธานกรรมการ
แต่ยังเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของ The Luxury Tent Thailand คือ คุณ ขวัญชนก( Kwanchanok ) เป็นผู้ดูแลการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาด้านการตลาดรวมไปถึงการดูแลด้านการนำเข้าทั่วราชอาณาจักรไทย

8000

Projects

12

Years Operating

50

Countries

The Luxury tent - glamping in its total beauty and uniqueness